Afdrukken

Depositogarantiestelsel en de VVE

Een VvE moet om het onderhoud te kunnen bekostigen sparen. In een situatie van onzekerheid bij banken, dat eind 2012 nog steeds een hot-item is, is het dus belangrijk goed om te gaan met de banktegoeden van een VvE. Uiteraard is er het depositogarantiestelsel maar is dat voldoende?

 

Werking in het algemeen

Het depositogarantiestelsel garandeert tegoeden van personen / bedrijven / instellingen bij een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Wat die voorwaarden zijn kunt u lezen op de site van DNB (zie onderstaande link).

De regeling kent een maximum van € 100.000 per rekeninghouder per bank. Belangrijk is of uw bank valt onder de Nederlandse, Europese of een ander garantiestelsel. Onder welk stelsel uw bank valt kan uw bank u aangeven.

 

Geldt het stelsel voor ieder lid van de VvE afzonderlijk?

Tekst op de site van DNB:

Mogelijk heeft u een tegoed op een zogenoemde 'derdenrekening'. Dit is een rekening die een rekeninghouder aanhoudt voor u en andere(n), de derde(n). Voorbeelden zijn een rekening van een vereniging van eigenaren (VvE), een rekening van een firma (VoF) of maatschap, een inzake-rekening of een zogenoemde kwaliteitsrekening van een notaris bij de aan- of verkoop van onroerend goed. Ook het saldo op een dergelijke rekening komt onder omstandigheden voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel in aanmerking. Het wordt dan in de berekening van uw aanspraak betrokken.

Uit deze tekst zou de conclusie getrokken kunnen worden dat ieder lid van de VvE, met betrekking tot de spaarrekening van de VvE, apart een claim kan doen op het garantiestelsel. Dit is dus niet zo.

De VvE, als rechtspersoon, opent de bankrekening. Het tegoed wordt aangemerkt als het tegoed van een rekeninghouder. Een belangrijk item hierbij is dat de rekening op naam van de VvE staat. Indien dat niet het geval is loopt de VvE nog meer risico dat er geen uitkering volgt. Lees hierover ons artikel "En weg was het bank tegoed".

Conclusie

Zorg er voor dat - wanneer het tegoed op de bankrekening van de VvE boven de € 100.000,- uitkomt - er bij een andere erkende bankinstelling een nieuwe rekening wordt geopend. Beide rekeningen vallen dan onder de garantieregeling. Als er op beide rekeningen € 100.000,- staat, is de aanspraak van de VvE in totaal € 200.000,-.

 

Gerelateerde artikelen:


De Nederlandse Bank: Depositogarantiestelsel
En weg was het bank tegoed

 

Download mogelijkheden: