Afdrukken

En weg was het bank tegoed

Onlangs is het faillissement uitgesproken over Redema VvE te Nieuwegein. Bij dit faillissement zijn, volgens de media, 77 VvE-en betrokken omdat zij hun tegoeden niet op naam van de VvE maar op naam van Redema ( de beheerder) hadden staan. Hierdoor zijn naar alle waarschijnlijkheid de VvE-en hun tegoeden in eens kwijt. Of en zoja hoeveel geld er nog bij de VvE-en terugkomt is niet te zeggen, de tijd zal het leren.

 

Een feit is echter dat ze het geld al kwijt waren op het moment dat ze akkoord gingen met de gevolgde handelswijze. Gebruik met een betaling maar eens een verkeerd banknummer en kijk hoe moeilijk het is om dat geld weer terug op jou rekening te krijgen. Er zijn vele manieren om e.e.a. te controleren. Een erg simpele controle is al om bij afschrijving van de maandelijkse ledenbijdrage vast te stellen dat de naam die hoort bij de tegenrekening, die van de VvE is of niet! Elk lid kan dit controleren.

 

Journalisten, columnisten, politici, beheerders, vakorganisaties.

Allen geven hun mening over de ontstane situatie. Sommige geven zelfs advies hoe dit soort praktijken te voorkomen. Dhr. Schuurs van VvE-Belang (Belangenbehartiging voor VvE's en appartementseigenaren) stelt in zijn artikel in de Telegraaf "Wil je zekerheid ga dan alleen met een SKW gecertificeerde VvE beheerder in zee". Geeft hij daarmee aan dat NIET SKW gecertificeerde beheerders hun zaken niet goed geregeld hebben? Volgens de Site van SKW Certificatie BV zijn er begin 2012 maar 17 gecertificeerde VvE beheerders in Nederland.

 

SKW certificering

VvE Beheerders worden op basis van de BLR 5013 / 5016 opgesteld door SKW richtlijn gecertificeerd. De door SKW Certificatie BV BLR 5013 / 5016 richtlijn schrijft over de controle op financiële middelen o.a. het volgende

  • art. 4.4.3. De financiële middelen van de VvE dienen alleen op één of meerdere, op naam van de VvE, gestelde bank- en/of girorekening(en) te worden beheerd.
  • art. 4.4.4. De tenaamstelling van de bank- en of girorekening(en) dient identiek te zijn aan de tenaamstelling van de VvE in de Splitsingsakte respectievelijk het Splitsingsreglement.
  • art. 4.4.5. De middelen van de VvE dienen niet risicovol te worden belegd. Om uitgaven te kunnen doen heeft/hebben de bestuurder(s) tekenbevoegdheid. Een bestuurder kan kortere of langere periode non-actief zijn. Om de doorzichtigheid en continuïteit te waarborgen is het wenselijk dat meer dan één persoon tekenbevoegdheid bezit over de rekening van de VvE. Een VvE kan een externe bestuurder te benoemen. Externe, professionele bestuurders werken vaak via telebankieren'. De continuïteit zoals bedoeld in de BRL is binnen hun organisatie afgeregeld. Door de bedragen die er in hun bedrijf omgaan, wensen zij niet dat een voorzitter van een VvE met een bankpas van het bedrijf rondloopt. Voor het certificaat wordt hierom de volgende eis gesteld: 
  • art 4.4.6. De voorzitter van de VvE en de bestuurder bezitten beiden tekenbevoegdheid over de bank- en/of girorekening(en) van de VvE voor zover één en ander niet strijdig is met splitsingsakte en splitsingsreglement. Indien de externe bestuurder de continuïteit binnen de eigen organisatie heeft gewaarborgd, zulks ter beoordeling van de certificerende instantie, hoeft de voorzitter geen tekenbevoegdheid te hebben.

Wat kun je als VvE zelf doen

Bij het doen van een kascontrole door een zgn. kascommissie, kunnen bovenstaande zaken gecontroleerd worden. Bij twijfel over misstanden in een VvE hebben besturen en individuele leden het recht, en misschien wel een plicht, om inlichtingen in te winnen en deze openbaar te maken.

 

Ook in het verleden zijn er problemen als deze in de media terecht gekomen. Wat de denken van het volgende: "De Register Accountant maakte er volgens de VvE geen punt van dat de voormalige administrateur het banksaldo niet op naam van de vereniging, maar op eigen naam op een Turkse bankrekening had gezet." Zie hiervoor het artikel in accountancy magazine.

 

OnzeVvE | VvE Beheer werkt conform de richtlijnen die opgesteld zijn om als beheerder SKW gecertificeerd te worden.

 

 

Gerelateerde artikelen:


 

Depositogarantieselsel en de VvE

 

Download mogelijkheden:


Accountancynieuws - VvE voelt zich te kortgedaan door registeraccountant.pdf

De Telegraaf - En weg was het geld van de VvE!

ANP - VvE-en raken geld kwijt door faillissement beheerder