Afdrukken

Verklaring huurder inzake huishoudelijk reglement

Een appartements eigenaar heeft volgens de splitsingsakte de bevoegdheid tot uitsluitend gebruik van het privé gedeelte. Hij kan die gebruiksrechten door middel van artikel 35 van het modelreglement 2006 door een ander laten uitoefenen. Hij kan zijn appartement dus verhuren.

 

De verhuurder dient er echter zorg voor te dragen dat voordat de huurder het appartement in gebruik neemt deze een verklaring onderschrijft. Deze verklaring dient in te houden dat de huurder de bepalingen van het reglement  het  eventuele huishoudelijke reglement alsmede eventuele regels als bedoelt in artikel 5:128 lid1 BW, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.

 

Indien de verhuurder / huurder in gebreke blijven om een dergelijke verklaring af te geven kan dit via de rechter afgedwongen worden. De verhuurder (eigenaar) houdt zich dan dus niet aan zijn verplichtingen die hij aangegaan is bij het passeren van de koopakte van het verhuurde appartement en de daaraan verbonden splitsingsakte.

 

De verhuurder kan ermee volstaan een bepaling in de schriftelijke huurovereenkomst op te nemen. Een dergelijke verklaring kan ook los van de huurovereenkomst worden opgesteld en door partijen worden ondertekend. De verklaring dient in duplo te worden opgesteld en overhandigd te worden aan het VvE bestuur. Deze doet er vervolgens goed aan de verklaring aan de beheerder ter bewaring te geven. De eigenaar / verhuurder blijft aansprakelijk voor de verplichtingen die uit het reglement voortvloeien alsmede de gedragingen van de gebruiker van zijn privé gedeelte.

 

In de visie van OnzeVvE | VvE beheer dient de VvE beheerder erop toe te zien dat de verklaring aan hem wordt verstrekt, dat deze rechtsgeldig is ondertekend en deze te bewaren.

 

Gerelateerde artikelen:


 

Download mogelijkheden: