Afdrukken

Geluidsoverlast en dan.....

Een van de grootste bronnen van geluidsoverlast, na het wegverkeer, zijn buren. Het is natuurlijk heel vervelend als uw buren zoveel geluid produceren dat u hierdoor niet meer prettig kunt wonen.

 

Het blijkt dat mensen die zelf iets ondernemen tegen geluidsoverlast, minder gezondheidsproblemen ervaren, dan degenen die geen actie ondernemen. Geluidsoverlast kan nadelig zijn voor uw gezondheid, bijvoorbeeld als u door het lawaai slechter slaapt. Ook het dichthouden van ramen en deuren om het lawaai buiten te houden, heeft gevolgen: ventilatie ontbreekt dan. En dat terwijl schone lucht in huis minstens zo belangrijk is als rust aan uw hoofd.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten geluid: luchtgeluid (via de lucht ) en contactgeluid (via de constructie van de woning). Luchtgeluid gaat rechtstreeks via trillingen naar je oor, zoals hard praten, de radio of televisie van de buren of wegverkeer. Bij contactgeluid worden de geluidsgolven via de constructie overgebracht, denk aan voetstappen op een houten vloer loopt of iemand die aan het boren en hameren is.

 

Het is in het kader van de regelgeving van belang of de buren een bedrijf (Café of iets dergelijks) of particulieren zijn. Het is en blijft een erg vervelende materie, maar wanneer is er sprake van teveel geluidsoverlast kunt u hier actie tegen ondernemen.

 

Geluidsoverlast is in de wet geregeld

We het is vrijwel onmogelijk de buren niet te horen, ook "normale" geluiden dringen regelmatig tot de woning door. Uiteraard kunt u hier last van hebben. Actie hiertegen kan echter pas worden ondernomen tegen de veroorzaker van het geluid als er een wet of regel wordt overtreden of als de geluidsoverlast voorkomt uit “onrechtmatig handelen”. In het burgerlijk wetboek is bepaald dat:

 • de aard van de geluidsoverlast,
 • ernst,
 • duur
 • de omvang van de geluidshinder
 • de daardoor veroorzaakte schade

bepalen of de geluidsoverlast ook daadwerkelijk juridisch kan worden aangepakt. De gemiddelde piekbelasting wordt gemeten aan de gevel van het woonhuis. De piekwaarden zijn als volgt:

 • overdag (07.00 - 18.00) 50 dB(A) 70 dB(A)
 • 's avonds (18.00 - 23.00) 45 dB(A) 65 dB(A)
 • 's nachts (23.00 - 07.00) 40 dB(A) 60 dB(A)

Deze normen gelden niet voor bijzondere situaties (evenementen waarvoor gemeenten vergunningen verstrekken ed). Als er gemiddeld per etmaal hogere geluidswaarden worden gemeten dan kan de geluidsoverlast die u ondervindt onrechtmatig zijn. Een andere regeling is te vinden het wetboek van strafrecht (artikel 431). Dit artikel verbiedt nachtelijk burengerucht. De controle op naleving van deze bepaling berust bij de politie en deze kan dan ook een boete geven aan overtreders van dit artikel. In het geval dat het een bedrijf betreft kan er bij de gemeente (afdeling milieu zaken) navraag worden gedaan naar regelingen in de Algemene Plaatselijke Verordening en wat er in de hinderwetvergunning van het bedrijf geregeld is en of die verstrekt is. Denkt u dat die geschonden wordt dan kunt u de gemeente vragen of zij metingen willen verrichten inzake controle op de naleving daarvan. Eventuele gevolgen kunnen zijn dat de vergunning aangepast/ingetrokken wordt en dat de bedrijfsvoering hieraan aangepast moet worden.

 

Geluidsoverlast wordt veelal geregeld in het huishoudelijk reglement

In geval de geluidsoverlast plaatsvindt in een appartementscomplex kan geluidsoverlast afwijkend geregeld zijn in het huishoudelijk reglement. Hierin zijn veelal strengere normen van geluidsoverlast opgenomen. In huishoudelijke reglementen van appartementen is het bijvoorbeeld redelijk standaard om bij harde vloeren (parket, plavuizen) een geluidsdempende onderlaag aan te moeten brengen. Per reglement kunnen deze voorschriften verschillen raadpleeg deze. Indien u die niet heeft kunt u een exemplaar opvragen bij uw VvE beheerder of woningbouwvereniging.

 

Actie die u moet ondernemen tegen geluidsoverlast

Alhoewel u natuurlijk gelijk drastische maatregelen kunt nemen is het volgende stappenplan aan te bevelen om uw probleem op te lossen.

 • Probeer het onderling te regelen neem dus eerst contact op met de veroorzaker van de geluidsoverlast. In het geval van een appartementen complex wijs hem op de artikelen in het huishoudelijk reglement

 • Bij contactgeluiden kan het anders ophangen van geluidsboxen of het aanbrengen van geluidswerende materialen uitkomst bieden.

 • Indien het contact niets oplevert is het van belang dat u een dossier gaat vormen waarin u nauwkeurig bijhoudt wanneer, hoelang en in welke vorm de overlast plaats vindt.

 • Meldt schriftelijk bij de overlastgever dat u een dossier aanlegt

 • Ga na of andere buren ook overlast hebben van de overlastgever zodat u mogelijk samen actie kunt ondernemen

 • Zoek een vorm van bemiddeling door bijvoorbeeld gemeente, politie of de woningbouwvereniging

 • Onderneem juridische stappen, al dan niet via de verhuurder

 

Op de website van Nederlandse stichting geluidshinder staat ook veel informatie en zijn brochures beschikbaar.  Het buren recht is vastgelegt in boek 5 BW titel4 t/m 6.  Hier kunt u deze wetsteksten vinden.

 

Gerelateerde artikelen:


Verklaring huurder inzake huishoudelijk reglement

Laatste (red)middel?...

 

Download mogelijkheden:


Integrale tekst wet geluidhinder 2006.pdf
Handreiking buurenlawaai (VROM).pdf