Afdrukken

Basis principe vereniging van eigenaren

De ene vereniging is niet de andere. Wat is het verschil tussen een sportvereniging en een vereniging van eigenaren? Onderstaand worden de verschillen in het kort weergegeven.

 

Vereniging van eigenaren Sportvereniging
  • Bij een vereniging van eigenaren is men, gedurende de tijd dat men eigenaar is van een appartementsrecht in het complex van die VvE, van rechtswege (verplicht) lid.
  • Bij een sportvereniging wordt men naar eigen keuze lid.(vrijwillig)
  • In een Vereniging van Eigenaren kan men zijn lidmaatschap uitsluitend beëindigen door het appartementsrecht te verkopen.
  • Men kan te allen tijde, zijn lidmaatschap beëindigen.
  • In een Vereniging van Eigenaren betaalt men maandelijks een voorschot op de onderhoudsbijdrage.
  • Bij een sportvereniging betaalt een lid contributie.
  • Doelstelling beheer onroerendgoed
  • Doelstelling het beoefenen van sport, of iets in die geest.

 

Maar het grootste verschil is dat voor iedere VvE, via de splitsingsakte, een modelreglement van kracht is verklaard. Dit reglement regelt, op een volkomen afwijkende manier dan bij gewone verenigingen, onder andere de benoeming en ontslag van het bestuur en de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. Bij een sportvereniging is er geen splitsingsakte en geen modelreglement, het mag duidelijk zijn dat het besturen van een Vereniging van Eigenaren een totaal andere discipline en bestuurlijke instelling vereist dan een sportvereniging.

 

Eigendom / Gebruiksrecht

Er wordt in een appartement onderscheid gemaakt tussen het eigendom enerzijds en de gebruiksrechten anderzijds. Het feitelijke eigendom van het gehele complex (het gebouw + toebehoren) komt toe aan alle appartementseigenaren gezamenlijk. Men heeft dus het (alleen) gebruiksrecht van het privé-gedeelte (de woning) en het medegebruiksrecht van die gedeelten van het complex, die voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. Denk aan ondermeer het trappenhuis,
hal, lift, dak, riolering en aan mogelijk een garage. In de maandelijkse bijdrage, ook wel onderhoudsbijdrage of servicekosten genoemd, worden dan ook de kosten doorberekend voor onderhoud van het gehele complex. Ook de bewoner van de benedenverdieping betaalt mee voor het onderhoud van het dak, terwijl de bewoner van de bovenste verdieping meebetaalt voor het binnenterrein. UITSLUITING van een betalingsplicht is niet rechtsgeldig.

 

Gerelateerde artikelen:


 

Download mogelijkheden: