Afdrukken

Bouwkundige aanpassing doorvoeren, toetsen aan de splitsingsakte

Controleer of u de eerste bent die een bouwkundige aanpassing wil doorvoeren

Zeker bij de wat oudere appartementencomplexen bent u vaak niet de eerste die een bouwkundige aanpassing doorvoert. Navraag bij uw VvE bestuur biedt dan uitkomst.

 

Als een zelfde soort aanpassing eerder aangebracht is met toestemming van de VvE en de verbouwing bouwkundig mogelijk is, hoeft u het VvE bestuur vaak alleen maar op de hoogte te stellen van uw verbouwing. Natuurlijk is het ook verstandig om uw buren van tevoren in te lichten over de aanstaande verbouwing en dat ze mogelijk tijdelijk geluidsoverlast krijgen.

 

Voorleggen aan het bestuur

Met dat in het achterhoofd is het uitermate belangrijk dat de eigenaar van een appartement die een aanpassing wil doen  aan dat appartement de VvE om goedkeuring vraagt en deze uitgebreid toelicht (kleur, maat, model etc.). Indien de VvE haar goedkeuring verleend is het uitermate belangrijk de goedkeuring op schrift te laten stellen of ervoor te waken dat de goedkeuring in de notulen / besluitenstaat van een vergadering vermeldt staat.

 

Hinder

In recente uitspraken is het nogmaals duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat eigenaren toestemming vragen aan de VvE om aanpassingen, hoe klein of onbeduidend ook, te mogen doorvoeren. Veelal wordt in de splitsingsakte vermeldt dat aanpassingen geen hinder mogen vormen voor de andere appartementseigenaren. Ook indien dat dat het geval is, houdt dat niet automatisch in dat er dan geen toestemming nodig zou zijn.

 

Bouwkundige aanpassing in strijd met de splitsingsakte

Middels een kort geding kan bij de rechtbank verwijdering / herstellen afgedwongen worden van de aanpassingen aan een appartement, waarvan in de splitsingsakte is bepaalde dat deze aan vormeisen moet voldoen, of dat deze niet aangebracht had mogen worden. Voor een uitspraak van een dergelijke geding verwijzen wij u naar het bijgesloten artikel. Het bijgesloten stuk gaat over een appartement waaraan een rolluik is bevestigd, echter dit kan veel breder getrokken worden.

 

Verkoop / overdracht

Als het appartement na een aanpassing verkocht wordt is het wellicht ook raadzaam de goedkeuring aan de nieuwe bewoners ter beschikking te stellen.

 

Aanpassingen van commerciële ruimten

Onlangs is uitspraak gedaan in een zaak tussen een ondernemer, eigenaar van een commerciële ruimte dat onderdeel is van een VvE, en de VvE. Ook hierin blijkt wederom hoe belangrijk het is om goed na te gaan wat mag en moet binnen een VvE.

 

 

Gerelateerde artikelen:


 

Download mogelijkheden:


Diverse gerechtlijke uitspraken: LJN BK 4986.pdf, LJN BT 2558.pdf, LJN BY 2008.pdf

Uitspraak inzake aanpassingen van een commerciële ruimte: LJN BN 3986.pdf