Afdrukken

Is het feest?

Als eigenaar van een appartementsrecht bent u lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Misschien wordt er bij u wel eens een borrel, barbecue of andere activiteit  voor de bewoners georganiseerd. Bij veel Verenigingen van Eigenaren worden de kosten voor zo’n bewonersactiviteit betaald uit de kas van de VvE. Dit is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

Splitsingsakte

In de splitsingsakte staan de kosten vermeld die ten laste van de VvE dienen te worden gebracht. Dit gaat, met name, om kosten in verband met onderhoud en/of gebruik van gemeenschappelijke ruimten, reparatiewerkzaamheden, verzekeringen en alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig.

 

Is het vatbaar voor bezwaar?

Eigenaars van appartementsrechten hebben zich verzet tegen het feit dat de kosten voor een bewonersactiviteit ten laste van de VvE werden gebracht. Deze eigenaars hebben aangevoerd dat deze kosten niet in het belang van de gezamenlijke eigenaars zijn gemaakt. Immers, er zijn eigenaars die geen interesse hebben in zo’n activiteit en daar niet bij aanwezig zijn. Indien de kosten ten laste van de vereniging worden gebracht betalen zij echter wel mee.

 

Uitspraken kantongerecht, of kom je van een koude kermis thuis?

Twee kantonrechters hebben over deze kwestie uiteenlopend geoordeeld. De kantonrechter in Hilversum heeft op 23 november 2010 bepaald dat een bewonersactiviteit niet ten laste van de VvE mag komen. Bewonersactiviteiten vallen niet binnen het doel van de VvE.  Het besluit tot goedkeuring van de resultatenrekening over 2009 en de begroting van 2010, waarin dergelijke kosten waren opgenomen werd nietig verklaard.

De kantonrechter te Haarlem echter oordeelde in oktober 2008 dat het besluit van een VvE om een nieuwjaarsborrel uit de kas van de VvE te betalen in stand kon blijven, omdat met twee derde meerderheid was besloten de kosten ten laste van de VvE te brengen. Nu het besluit op democratische wijze en volgens de regels was genomen werd het verzoek tot vernietiging van het besluit afgewezen.

 

Hoe kun je een borrel of iets van die strekking in een VvE dan wel regelen

  1. Indien u wilt voorkomen dat een bewoner in uw appartementsgebouw de rechter vraagt een dergelijk besluit nietig te verklaren of te vernietigen, dan kunt u voor bewonersactiviteiten een bewonersvereniging oprichten waarvan bewoners lid kunnen worden. Uit de bijdragen van deze leden kunnen dan activiteiten voor de leden worden betaald. Ook is het mogelijk de kosten van een bewonersactiviteit om te slaan over de bij de activiteit aanwezige personen.
  2. Neemt u het risico van vernietiging of nietigverklaring van een besluit op de koop toe en wilt u de kosten ten laste van de VvE brengen, dan is het raadzaam op de vergadering van de VvE de activiteit te agenderen en te laten stemmen over de vraag of de kosten ten laste van de VvE dienen te worden gebracht. Wordt bij meerderheid aldus besloten dan kunt u, indien het besluit aan een rechter wordt voorgelegd, betogen dat de meerderheid heeft ingestemd en degene die vernietiging wenst geen belang heeft bij nietigverklaring of vernietiging van het besluit. De uitkomst van de procedure laat zich moeilijk voorspellen, omdat de kantonrechters over dit onderwerp niet eenduidig hebben geoordeeld.

 Bron: Daniels Huisman advocaten.

Deze uitspraken gaan verder dan alleen een borrel of een etentje, ook zogenaamde "lief en leed" bijdragen kunnen hieronder vallen.

 

Download mogelijkheden:


 

Gerelateerde artikelen: