Afdrukken

SDE+ subsidie

Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal bedoeld: de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit van zonnestraling. Dit gebeurt op dit moment in Nederland vooral op twee manieren....

 

 

De meest gebruikte toepassing is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers (oftewel zonnecollectoren, -panelen). Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd). Die zetten het licht direct om in elektriciteit : zonnestroom.

Het grote probleem bij het praktisch gebruik van deze energie is dat de zonneconstante, de (maximale) hoeveelheid energie die per vierkante meter per tijdseenheid op het oppervlak valt niet erg groot is.

De overheid stelt doorgaans subbidie ter beschikking voor de aanschaf van zonnecollectoren. Zodra een dergelijke subsidie potje wordt gevormd is het doorgaans ook zo dat deze binnen enkele dagen volledig benut is. Aanvullend heeft de overheid gemeent deze vorm van energie opwekking op een andere wijze te stimuleren. De "SDE+" regeling is geboren. SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. (Dus niet alleen voor zonne-energie maar ook windenergie ed.)

De SDE+ regeling is in princiepe bedoeld voor bedrijven, maar ook Verenigingen van Eigenaren kunnen er (onder voorwaarden) van profiteren.

De regeling is op 1 juli j.l. in werking getreden. Via deze regeling kunnen bedrijven en (non-profit-) instellingen een tegemoetkoming krijgen voor duurzaam opgewekte energie (het is dus een exploitatiesubsidie).

De SDE+ subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van traditionele (grijze) en duurzame (groene) energie over een periode van twaalf tot vijftien jaar. De SDE+ regeling loopt van 1 juli tot 31 december 2011. Zolas gemeld kunnen Verenigingen van Eigenaren onder voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit de SDE+ regeling.

Dat kan interessant zijn als de Vereniging van Eigenaren gaat investeren in bijvoorbeeld zonne- of windenergieprojecten. De nieuwe subsidie kan worden aangevraagd via het online-eloket van Agenschap.nl. Als u de aanvraag heeft ingediend hoort u binnen drie maanden of de SDE+ subsidie wordt toegekend. In de beschikking staat wat u verder moet doen om de subsidie te ontvangen.

Meer informatie over de regeling:  AgentschapNL l de nieuwe naam van CenterNovem.   

Gerelateerde artikelen:


 

Download mogelijkheden: